Private nurse

Vi skræddersyr alle forløb – altid under fuld diskretion

Priser & betingelser

Hos Private Nurse er alle plejeforløb individuelle og skræddersys efter klientens individuelle plejebehov. Vores ydelser er fritaget for moms og er fra Kr 645,00 pr time

Medmindre andet er aftalt, skal evt. aflysning varsles mindst 24 timer før aftalt pleje. Ellers forbeholder Private Nurse sig ret til at fakturere det fulde beløb for den aftalte pleje.

Der er faste priser for sygeplejeydelser, døgnpleje, terminalpleje samt assistance i udlandet. Som udgangspunkt regnes per påbegyndte time. Kontakt os for at høre nærmere.

Der faktureres udover selve sygeplejeydelsen separat for dokumenteret kilometergodtgørelse efter statens takster ved kørsel over 10 km. Dertil forbrug af eventuelt sygeplejeudstyr- og artikler.

Sundhedsydelser er alle fritaget moms. 

Ved akut udkørsel/tilkald faktureres dobbelt takst hele døgnet. Ved særlige opgaver aftales evt. andre priser efter forudgående aftale mellem Private Nurse og kunden.

Tilskud fra forsikrings-, og pensionsselskaber

Vi opfordrer til, at kunder i særlige tilfælde undersøger muligheden for evt. tilskud fra dels Sygesikring Danmark, dels forsikrings- og pensionsselskaber, bl.a. relateret til sundhedsforsikringer. Private Nurse har samarbejdsaftaler med Dansk Sundhedssikring og AP Pension.

Private Nurse kan i den forbindelse oplyse, at Sygesikring Danmark i tilfælde af terminal pleje yder et beløb på ca. kr. 12.000. For at modtage denne ydelse skal der indhentes forskellige erklæringer fra læge/hospital. Private Nurse er gerne behjælpelige med at fremskaffe disse. Vi anbefaler i alle tilfælde kunder og/eller pårørende til selv at tage kontakt til de pågældende organisationer for yderligere information.

Patientsikkerhed og journalføring

Hos Private Nurse er vi godkendte af Styrelsen for Patientsikkerhed med en 100% opfyldelse af alle punkter ved gennemgang.

For at sikre patientsikkerhed og kontinuerlighed i plejen er det i Danmark et lovkrav, at sundhedspersonale fører journal.

På Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside finder man bekendtgørelsen om fastsatte regler for sundhedsfaglig dokumentation.

Hos Private Nurse dokumenteres vores pleje og omsorg i vores journalsystem, udviklet til systematisk indsamling af plejepersonalets indsatser og arbejdsgange. Alle vores instrukser, vejledninger samt journalsystem er godkendt uden anmærkninger af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Disse data opbevares i 5 år jvf. lovgivning på området. Vores sygeplejefaglige dokumentation foretages indenfor planlagt vagt i hjemmet og er derfor inkluderet i prisen.

Se vores referencer

 

Vil du i kontakt med os?

Ring eller skriv til os, så vender vi hurtigst muligt tilbage til dig, og gør alt hvad vi kan for at hjælpe.

Følg os her

Styrelsen for patientsikkerhed logo

© 2021 Private Nurse ApS | Lottenborgvej 24, 2800 Kgs Lyngby | CVR DK42468983
Tel: +45 31 580 140 (fungerer også som vagttelefon) | Skriv en mail | Webdesign: ICR-Design ApS