Gå til hovedinnhold
loading="lazy"

Retningslinjer for personvern og informasjonskapsler

Retningslinjer for personvern

Alle sykepleiere har taushetsplikt. Dette gjelder også de opplysningene de får tilgang til i forbindelse med pleie og behandling av klienter. Det gjelder både opplysninger av helsemessig og mer privat karakter, inkludert samlivsforhold, økonomi osv.

I våre journaler innhenter vi alltid ditt samtykke til å innhente og dele informasjon om din helsetilstand og annen konfidensiell informasjon med andre helseorganisasjoner. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt.

Alle personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende personvernforskrifter.

Behandling av data

I forbindelse med Private Nurse sin behandling av deg som pasient samler Private Nurse inn og behandler en rekke personopplysninger om deg. I tillegg samler Private Nurse inn og behandler informasjon om deg som brukes til å tilpasse og forbedre Private Nurse sitt innhold, opprettholde sikkerheten og øke verdien av de tjenestene Private Nurse tilbyr deg. Hvis du ikke ønsker at informasjon skal samles inn, bør du slette informasjonskapslene dine og avstå fra videre bruk av nettsidene.

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Private Nurse behandler, bruker og utleverer personopplysninger.

Typer av informasjon

Private Nurse samler inn og behandler følgende typer informasjon om deg i den grad det er relevant for deg.

Vanlige kategorier av personopplysninger:

 • En unik ID og teknisk informasjon om datamaskinen, nettbrettet eller mobiltelefonen din, IP-nummer, geografisk plassering og hvilke sider du besøker. I den grad du eksplisitt samtykker til dette og selv legger inn opplysningene, behandles de også.
 • Navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, personnummer, kjønn, familie- og sosiale relasjoner, utdanning og betalingsinformasjon.

Særlige kategorier av personopplysninger ("sensitive personopplysninger"):

 • Helseopplysninger (f.eks. journaler, prøveresultater, tester, røntgenbilder, skanninger osv.), seksuell legning, rase eller etnisk opprinnelse og religiøs overbevisning.

Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler og andre lignende teknologier for å levere våre nettsteder og tjenester.

Dette dokumentet forklarer hvorfor og hvordan vi bruker informasjonskapsler på Privatenurse.dk.

Når du besøker nettstedet vårt, samles det inn opplysninger om deg som brukes til å tilpasse og forbedre innholdet vårt og øke verdien av de tjenestene vi kan tilby deg. Nedenfor har vi utdypet hvilke opplysninger som samles inn, formålet med dem og hvilke tredjeparter som har tilgang til dem.

Hva er en informasjonskapsel?

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din datamaskin, mobiltelefon eller lignende enhet for å gjenkjenne den, huske innstillinger, utføre statistikk og målrette annonser. Øktinformasjonskapsler slettes automatisk når du lukker nettleseren, mens permanente informasjonskapsler blir lagret til du eller nettleseren sletter dem eller de utløper. Informasjonskapsler kan ikke inneholde skadelig kode, for eksempel virus.

Bruker Private nurse informasjonskapsler?

Ja, det gjør vi. Vi bruker informasjonskapsler og andre lignende teknologier som sporingspiksler og tagger. Vi bruker både øktinformasjonskapsler og permanente informasjonskapsler. Når du besøker domenene våre, setter vi våre egne informasjonskapsler, og i tillegg bruker vi tredjeparts informasjonskapsler som Google Analytics.

Hvordan bruker Private nurse informasjonskapsler?

Noen informasjonskapsler er knyttet til brukerkontoen din og brukes til å huske at du er logget inn og til å registrere kjøp og betalinger. Andre er anonyme og gjør det mulig for oss å analysere hvordan brukerne bruker tjenestene våre - selv om de ikke er logget inn. Når du bruker tjenesten min, samler vi inn og behandler en rekke opplysninger. Dette skjer for eksempel når du leser en artikkel, melder deg på nyhetsbrevet mitt, registrerer deg som bruker eller bestiller en konsultasjon. Noe av denne informasjonen samles inn ved hjelp av informasjonskapsler.

Vi samler inn og behandler vanligvis følgende typer informasjon: En unik ID og teknisk informasjon om datamaskinen, nettbrettet eller mobiltelefonen din, IP-nummeret ditt, geografisk plassering og hvilke sider du klikker på.

Autentisering:
Hvis du er logget inn på privatenurse.dk, bruker vi informasjonskapsler for å vise deg dine personopplysninger.

Sikkerhet:
Noen informasjonskapsler hjelper oss med å opprettholde sikkerheten og oppdage ondsinnet aktivitet.

Personalisering:
Informasjonskapsler kan også brukes til å holde oversikt over dine personlige preferanser, for eksempel slik at du kan fylle ut skjemaer raskere.

Markedsføring:
Vi kan også bruke informasjonskapsler til å analysere hvor godt markedsføringen vår fungerer. Vi kan for eksempel måle om det er mer sannsynlig at en bruker som har lest en av artiklene våre, bestiller en konsultasjon enn en som ikke har gjort det. Det er vanligvis til markedsføringsformål at vi bruker tredjeparts informasjonskapsler.

Analyse:
Informasjonskapsler gjør det mulig for oss å finne ut hvordan brukerne bruker tjenestene våre, slik at vi kan prioritere utviklingsressursene våre. Er det for eksempel mange som bruker privaturse.dk både fra datamaskinen og mobiltelefonen?

Hvordan brukes informasjonskapsler til markedsføring?

Informasjonskapsler og annen teknologi som sporingspiksler og tagger hjelper oss med å markedsføre virksomheten vår mer effektivt til brukere som vi tror kan være interessert i tjenestene våre. De hjelper oss også med analyser og rapportering og forteller oss når du har sett innholdet vårt.

Hva kan du gjøre hvis du ikke vil ha informasjonskapsler eller ønsker å fjerne dem?

De fleste nettlesere lar deg kontrollere hvordan nettstedene du besøker, bruker informasjonskapsler.

Vær oppmerksom på at hvis du sletter eller blokkerer informasjonskapsler, kan du risikere at nettstedet ikke fungerer optimalt og at du ikke får tilgang til innhold.

De enkelte nettleserleverandørene har publisert veiledninger om hvordan du administrerer bruken av informasjonskapsler i deres nettleser.

Hvilke tredjeparts informasjonskapsler bruker vi?

Privatenurse.dk bruker informasjonskapsler fra tredjeparter, som i varierende grad kan omfatte:

 • Google
 • LinkedIn
 • Xmedicus.dk
 • one.com
 • facebook.dk
 • instagram.com
 • Simply.com
 • GoDaddy.com

Trygghet og sikkerhet

Vi har truffet tekniske og organisatoriske tiltak for å hindre at dine opplysninger utilsiktet eller ulovlig slettes, publiseres, går tapt, forringes eller utleveres til uvedkommende, misbrukes eller på annen måte behandles i strid med loven.

Formål

Vi behandler personopplysningene dine for følgende formål:

 • Våre undersøkelser og behandling av deg.
 • Kommunikasjon med eller henvisning til annet helsepersonell, leger, sykehus eller sykehuslaboratorier.
 • Kommunisere med deg.
  • Vi bruker også opplysningene dine til å sende deg administrative e-poster og viktige varsler om aktivitet på kontoen din. Du kan ikke melde deg av disse meldingene.
  • Vi sender av og til e-poster om nye funksjoner eller andre nyheter. Du kan alltid melde deg av disse e-postene.
  • Overholde våre forpliktelser i henhold til gjeldende lovgivning, herunder EUs personvernforordning, personopplysningsloven og annen relevant helselovgivning, for eksempel EUs personvernforordning.
  • Dokumentasjonsplikt
  • Overholdelse av de grunnleggende prinsippene for behandling av personopplysninger og det rettslige grunnlaget for behandlingen.
  • Implementere og vedlikeholde tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak, inkludert, men ikke begrenset til, å forhindre uautorisert tilgang til systemer og informasjon, forhindre mottak eller distribusjon av ondsinnet kode, stoppe tjenestenektangrep og skade på datasystemer og elektroniske kommunikasjonssystemer.
  • Undersøke mistenkte eller kjente sikkerhetsbrudd og rapportere til enkeltpersoner og myndigheter.
  • Håndtering av forespørsler og klager fra registrerte og andre
  • Håndtering av inspeksjoner og henvendelser fra tilsynsmyndigheter
  • Håndtering av tvister med registrerte og tredjeparter
  • Statistiske studier og vitenskapelig forskning

Frivillig arbeid

Når vi samler inn personopplysninger direkte fra deg, oppgir du personopplysningene frivillig. Du er ikke forpliktet til å gi oss disse personopplysningene. Konsekvensen av ikke å oppgi personopplysningene vil være at vi ikke kan oppfylle formålene ovenfor, herunder i noen tilfeller at vi ikke kan undersøke eller behandle deg.

Kilder

I noen tilfeller innhenter vi personopplysninger om deg fra annet helsepersonell, f.eks. sykehus, henvisende leger osv. Vi behandler de mottatte opplysningene i samsvar med denne personvernerklæringen.

Utlevering av personopplysninger

I den grad det er nødvendig for den spesifikke undersøkelsen eller behandlingen av deg, vil personopplysningene dine bli utlevert og delt med følgende mottakere:

 • Opplysninger utleveres til annet helsepersonell dersom det er nødvendig for et aktuelt behandlingsopplegg.
 • Opplysninger utleveres til andre myndigheter, kliniske kvalitetsdatabaser, det danske vaksinasjonsregisteret, Styrelsen for Patientsikkerhed, Fælles Medicinkort, politiet, sosiale myndigheter og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i den utstrekning det foreligger en plikt til dette i henhold til gjeldende lovgivning.
 • Som pasient har du tilgang til din egen informasjon (egentilgang).
 • Ved henvisning av pasienter utleveres informasjon til det helsepersonellet som henvisningen er sendt til.
 • Ved innrapportering av informasjon i forbindelse med oppgjør av pasientbehandling videreformidles informasjonen til de regionale oppgjørskontorene.
 • Ved utlevering av epikriser videreformidles informasjon til din egen/henvisende lege og i noen tilfeller til mottakende/henvisende sykehus.
 • I andre tilfeller gis informasjon videre til pårørende eller forsikringsselskaper.

Anonyme opplysninger om din bruk av nettstedet, hvilke annonser du mottar og eventuelt klikker på, din geografiske plassering osv. utleveres til tredjeparter i den grad disse opplysningene er kjent. Du kan se hvilke tredjeparter som er involvert lenger opp. Informasjonen brukes til å målrette reklame. Vi utleverer eller bruker ikke helseopplysningene dine til reklame- eller markedsføringsformål.

Rettslig grunnlag for behandling og utlevering av personopplysninger

Det rettslige grunnlaget for å samle inn, behandle og utlevere personopplysningene dine er:

 • I forbindelse med alminnelig pasientbehandling samles det inn, behandles og utleveres alminnelige personopplysninger i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav c og d i personvernforordningen, mens sensitive personopplysninger samles inn, behandles og utleveres i henhold til artikkel 9 nr. 2 bokstav c og h i personvernforordningen.
 • I tillegg er vi forpliktet til å behandle en rekke personopplysninger om deg i forbindelse med ordinær pasientbehandling i henhold til autorisasjonslovens kapittel 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen), særlig §§ 5-10, og sundhedslovens kapittel 9.
 • Helseopplysninger til bruk i videre behandling ved henvisning av pasienter utleveres i henhold til reglene i overenskomst om spesialisthelsetjenesten §§ 20-23 og Sundhedsloven.
 • Laboratorieprøver rapporteres til sykehuslaboratorier i henhold til reglene i Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering av parakliniske undersøkelser i henhold til den danske autorisasjonsloven.
 • Informasjon for avregning av pasientbehandling sendes en gang i måneden til regionens avregningskontor i henhold til reglene i § 49 i Overenskomst om Speciallægehjælp og Sundhedsloven.
 • Resepter sendes via IT-tjenesten Receptserveren i henhold til reglene i kapittel 42 i Sundhedsloven og kapittel 3 i Bekendtgørelse om recepter og udlevering af lægemidler.
 • Kliniske pasientdata utleveres til kliniske kvalitetsdatabaser i henhold til reglene i Sundhedsloven §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også utleveres på grunnlag av særskilt samtykke fra deg som pasient.
 • Epikriser, som er en kort oppsummering av pasientens sykehistorie og behandlingsforløp, sendes til pasientens egen/henvisende lege og i noen tilfeller til mottakende/henvisende sykehus i henhold til reglene i kapittel 9 i den danske Sundhedsloven.
 • Personopplysningene dine vil kun bli utlevert til forsikringsselskaper med ditt forutgående samtykke, jf. artikkel 6(1)(a) og 9(2)(a) i GDPR.
 • Personopplysningene dine vil bare bli utlevert til dine pårørende med ditt forutgående samtykke i henhold til reglene i § 43 i den danske sundhedsloven.
 • Når det gjelder avdøde pasienter, kan visse personopplysninger utleveres til avdødes nærmeste pårørende, avdødes fastlege og den legen som behandlet avdøde i henhold til reglene i § 45 i den danske sundhedsloven.

Tilbaketrekking av samtykke

Hvis behandlingen av personopplysningene dine er basert på samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket. Hvis du trekker tilbake samtykket, vil det ikke påvirke behandlingen før samtykket ble trukket tilbake, inkludert en utlevering basert på samtykke.

Bruk av databehandlere

Personopplysningene dine behandles og lagres av våre databehandlere, som lagrer dem på vegne av og etter våre instruksjoner. Våre databehandlere er for tiden

 • one.com
 • XMedicus.dk
 • Planday.dk

Vi lagrer personopplysninger om deg så lenge det er nødvendig for å oppfylle de formålene som er angitt ovenfor. I henhold til den danske registerforskriften er vi imidlertid forpliktet til å oppbevare personopplysningene dine i minst 5 år etter siste registrering i journalen. Det kan være tilfeller der vi har behov for å oppbevare personopplysningene dine i en lengre periode, f.eks. i forbindelse med en klage- eller erstatningssak, og da vil opplysningene bli lagret til saken er endelig avgjort.

Dine rettigheter

Du har - med de begrensninger som følger av loven - visse rettigheter, herunder rett til innsyn i personopplysninger, rett til å få uriktige opplysninger rettet, rett til å få opplysninger slettet, rett til å få opplysninger begrenset, rett til dataportabilitet, rett til å protestere mot behandling av personopplysninger, herunder i forbindelse med automatiserte individuelle avgjørelser ("profilering").

Du har også rett til å klage til en kompetent tilsynsmyndighet, herunder Datatilsynet.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger eller utøvelsen av dine rettigheter, er du velkommen til å kontakte oss via info@privatenurse.dk.

Adressen vår er:

Private nurse ApS
Bredgade 65A
1260 København K

Tlf: +45 3158 0140
CVR: 42468983

Dette dokumentet ble sist oppdatert 1. januar 2024.