Gå til hovedinnhold
Støttende terminalpleie i ditt eget hjem

Sykepleie i livets sluttfase

Sykepleie i livets sluttfase

Hos Private Nurse mener vi at det beste stedet å avslutte livet på er i ditt eget hjem. Derfor tilbyr vi både palliativ pleie og pleie ved livets slutt i våre kunders eget hjem, i nært samarbeid med pleierne som allerede har vært en del av pleiereisen. Den åndelige dimensjonen er en stor del av vår tilnærming til privat sykepleie. Den åndelige dimensjonen består av både eksistensielle og religiøse aspekter, og vektlegges når mennesker konfronteres med livets skjørhet. Ved livets slutt blir behovet for å artikulere og kanskje finne svar i religion og livsmening fremtredende.

Private Nurses' erfarne sykepleiere støtter klienten i denne prosessen ved blant annet å bidra til å skape mening og sammenheng, støtte forsoning, lindre smerte og nyansere klientens eget selvbilde.

Vi tar vare på mennesker

Sykepleiens estetikk

Allerede på 1800-tallet fremhevet sykepleieren Florence Nightingale betydningen av estetisk tiltalende omgivelser og var tidlig ute med å forstå og beskrive betydningen av ulike aspekter ved pasientens omgivelser, som farger, lys og frisk luft. I tillegg kommer omsorgens sosiale dimensjon i form av nærhet til sykepleieren.

Hos Private Nurse er vi bevisste på hvordan rommet påvirker menneskets sanser og velvære, og hvordan vi på best mulig måte kan skape et grunnlag og en forutsetning for at våre kunder skal oppnå en følelse av velvære og balanse gjennom stimulering av disse sansene. Størrelsen på hjemmet spiller ingen rolle, alle rom kan gjøres trygge, rolige og behagelige å oppholde seg i.

Terminalpleie i ditt eget hjem

Åndelig omsorg

Mennesker i livets sluttfase er avhengige av at vi som sykepleiere skaper en estetisk og behagelig atmosfære. Derfor bruker vi i Private Nurse vårt sykepleiefaglige skjønn til å skape et rom som hjelper den døende til å legge bak seg følelser av kaos, angst, maktesløshet og lidelse. Vi mener at dette er en av veiene som må gås for at den døende skal kunne bevege seg rolig og stille mot livets siste åndedrag.

Vi i Private Nurse ser det som vår plikt å sørge for at våre kunder aldri er alene på reisen mot livets slutt. Og vi ser det som en av våre fineste og vakreste oppgaver å forme og legge til rette for at denne reisen skal bli så god og trygg som mulig. Det gjør vi ved å innlemme den åndelige og estetiske dimensjonen i pleien, og vi er alltid oppmerksomme på den døendes sanser.

Få terminalpleie i ditt eget hjem i dag

Hva er palliativ behandling?

Palliasjon er et begrep som ofte brukes når man snakker om uhelbredelig syke mennesker. Ordet palliasjon er helsevesenets betegnelse på det å gi lindring til mennesker som er rammet av en livstruende sykdom.

Når man får beskjed om at man ikke kan få mer behandling eller at man er uhelbredelig syk, er det mange som spør seg selv: Hva nå?

Palliativ behandling for å lindre symptomene

Selv om du ikke kan få behandling for den underliggende tilstanden, kan du få behandling for å kontrollere og lindre symptomene.

Dette kalles palliativ behandling eller lindrende behandling. Symptomene du lindrer kan være av:

 • Fysisk karakter (f.eks. kvalme, tretthet, smerte)
 • Psykologisk natur (f.eks. angst, depresjon)
 • Sosial karakter (bolig, barnepass, pensjon)
 • Åndelig/eksistensiell karakter (f.eks. skyldfølelse, tvil, angst)

Betydningen av tidlig palliativ behandling

Det er svært viktig å fokusere på palliativ behandling så tidlig som mulig i livet, da det kan frigjøre energi til å fokusere på det som virkelig betyr noe for deg og dine nærmeste.

Selv når døden er nært forestående, er det mange som klarer å gjøre det beste ut av den siste tiden, enten alene eller sammen med sine nærmeste.

Hvor lenge kan man være i palliativ behandling?

Nå som vi er blitt så dyktige på palliasjon og palliativ behandling, kan du i prinsippet være i palliativ behandling i uker, måneder eller noen ganger år.

Hvordan Private Nurse kan hjelpe med palliativ behandling

Som uhelbredelig syk kan et av de viktigste elementene i en rolig avslutningsperiode være å bli bevisst på egne behov. Dette kan imidlertid være vanskelig, ettersom uhelbredelig syke ofte er svært slitne og mangler energi og krefter.

Her kan Private Nurse hjelpe deg med å forlenge tankene dine, formulere brev og forberede alt det praktiske som må være på plass før du går inn i livets siste fase. 

Energien rundt deg er alt det vi ikke kan gjøre rede for med metoder og manualer, men som vi vet er verdt å ta hensyn til og være bevisst på. En balansert energi i kropp og sinn bidrar til å skape et rolig rom og en rolig atmosfære rundt deg.

Forholdet til omsorgspersoner

Å lette energiene rundt deg kan handle om alt fra de fysiske omgivelsene, dufter, lyder og annet. Men det kan også handle om uløste problemer i familien, som vi som medfølende katalysator kan ta tak i ved å snakke med og berolige de pårørende kontinuerlig. 

Hensikten med å være sammen med deg i den palliative perioden er å forberede deg best mulig på den siste tiden, slik at du som uhelbredelig syk kan gå mot livets slutt med ro i sinnet.

Terminalerklæring: Det du trenger å vite

Når du er alvorlig syk eller døende og livsforlengende behandling ikke lenger er hensiktsmessig, erklærer legen deg for "terminal". Det kan være vanskelig å forstå når du er i terminalfasen hvis du også mottar palliativ behandling. Når en person med begrenset levetid går inn i terminalfasen, vil legen din utstede en terminalerklæring. Terminalerklæringen gir tilgang til en rekke ytelser, blant annet gratis medisiner og mulighet for omsorgspermisjon for pårørende.

Støtte fra private sykepleiere i terminalfasen

Private Nurse hjelper deg med alt det praktiske før, under og etter. Noen av de første tingene vi tar oss av er:

 • Innhenting av terminalerklæringDen behandlingsansvarlige legen din skriver at det ikke lenger er grunn til å gi deg livsforlengende behandling. Erklæringen er også en henvisning som gjør det mulig for oss å bestille de medisinene du trenger den siste tiden. Disse medisinene er dyre, men med en erklæring er de gratis.

 • Vi sørger for å hente medisinene med en gang.I tillegg bestiller og rekvirerer vi de hjelpemidlene som trengs i den siste tiden. Dette inkluderer ofte en sykehusseng, en trykkavlastende madrass og diverse utstyr til medisinering.

 • Innredning av stuen: Sammen med deg har vi blitt enige om hvilket rom i hjemmet ditt du ønsker å være i. Vi sørger for å designe rommet ditt med tanke på riktig lyd, rolig lys og trygg atmosfære, basert på alt du ønsker å ha rundt deg. Der det passer best, lager vi et lite "usynlig sykepleiekontor" der alle verktøyene våre er godt gjemt bort, men likevel lett tilgjengelig.

Estetisk behandling i livets sluttfase

Det er viktig at rommet ditt ikke ser ut som en sykehusavdeling. Helt til det siste integrerer vi estetikk i pleien, fordi vi tror at det er en av måtene å skape fred og ro for våre døende pasienter på. De siste dagene av et menneskes liv ligger du vanligvis i sengen, og en sykepleier er sammen med deg og dine nærmeste.

Sykepleierens rolle i terminalfasen

Sykepleieren har det overordnede overblikket og ansvaret, og det er sykepleieren som observerer deg intensivt. Hun observerer om du viser tegn til uro, smerter eller pusteproblemer. Sykepleieren gir deg medisiner med korte intervaller for å lindre smerter og angst. Dette for at du skal få en rolig og avslappet avslutning på livet.

Personlig tilpasset pleie i ditt eget hjem

Sykepleieren er også den som gir deg mer direkte pleie: Hun bader deg i sengen, vasker håret ditt, kjemmer det, utfører munnhygiene, skifter klær og sengetøy, smører litt leppepomade på leppene dine og masserer forsiktig hender og føtter med en behagelig krem. Hun åpner og lukker vinduene regelmessig slik at du alltid befinner deg i et veltempererte rom med frisk, ren luft.

Hvis du har spesielle behov, vil vi ofte ha diskutert disse med deg før du går inn i din siste tid. Vår viktigste sykepleieoppgave er å være sammen med deg og avlaste deg og dine pårørende, slik at dere kan få en god og fredfull siste tid sammen.

Vi tar vare på mennesker

Dekning via
forsikringsselskap

Private Nurse er en Top Denmark-leverandør av terminalpleie. Det betyr at du med en forsikring hos Top Denmark kan få dekket hele eller deler av kostnadene. I tillegg dekker Danmark et engangsbeløp. Kontakt oss for mer informasjon.

Pleie og omsorg i livets sluttfase

Vi har fått hyggelige ord med på veien

 • "Kjære PrivateNurse og hele teamet,

  Tusen takk for at dere trådte til i en akutt og svært kritisk situasjon for moren min og hele familien vår. Din profesjonalitet og omsorg var fantastisk og svært kompetent.

  Anbefales på det varmeste herfra."

  - Frederik
 • "Jeg kan på det varmeste anbefale Private Nurse, som på noen ukers varsel hoppet inn og hjalp oss i en presset sykdomssituasjon med ALS, der vi plutselig trengte profesjonell sykepleiehjelp til min far. I en slik stressende situasjon er det viktig at kommunikasjonen er profesjonell og kontrollert, og at sykepleierne er rolige og kompetente. Dette var absolutt tilfelle med Private Nurse. Vi var alltid i tett kontakt med den koordinerende avdelingssykepleieren, og alle sykepleierne som kom til min far, var dyktige, ansvarsfulle og empatiske. Det ga oss den tryggheten vi trengte den siste tiden. Så mine varmeste anbefalinger herfra. "

  - Datter, Louise
 • "I forbindelse med flere alvorlige komplikasjoner etter at mamma hadde gjennomgått en hofteoperasjon, engasjerte vi Johanne som privat sykepleier. Johanne håndterte den omfattende medisineringen og ikke minst smertelindringen, og mamma fikk tillit til Johanne etter første besøk. Den profesjonelle hjelpen Johanne har gitt, hennes omsorg og generelle sympatiske væremåte har betydd mye for mamma og resten av familien i en vanskelig tid. Tusen takk, Johanne."

  - Marc
 • "Etter at faren vår døde, var det vanskelig for moren vår å være mye alene, og vi hadde ikke mulighet til å besøke henne hver dag selv. Derfor var det en stor støtte at Private Nurse kunne hjelpe til med 2-3 ukentlige besøk hos moren vår i et par måneder på svært kort varsel.

  Koselige besøk med småprat og korte turer hjalp henne gradvis gjennom den første vanskelige tiden."

  - Gitte, datter av en kunde i Holte
 • "Etter at faren vår døde, var det vanskelig for moren vår å være mye alene, og vi hadde ikke mulighet til å besøke henne hver dag selv. Derfor var det en stor støtte at Private Nurse kunne hjelpe til med 2-3 ukentlige besøk hos moren vår i et par måneder på svært kort varsel.

  Koselige besøk med småprat og korte turer hjalp henne gradvis gjennom den første vanskelige tiden."

  - Gitte, datter av en kunde i Holte
 • "I 2022 ble jeg syk og innlagt på sykehus. Sønnen min, som bor i utlandet, hadde blitt anbefalt å kontakte Johanne fra Private Nurse, som kom til meg på sykehuset samme dag. Hun og barna mine sørget for at jeg kunne komme hjem til mitt eget hus med privat sykepleie og fysioterapeuter døgnet rundt. Jeg er overbevist om at hvis jeg hadde blitt på sykehuset, ville jeg aldri ha kommet hjem igjen. ....

  Ved hjelp av intensiv trening, omsorg, hjemmelaget mat og intellektuelt sosialt samvær har jeg gått fra å være praktisk talt ufør til ikke bare å gå igjen, men å gå GODT! Jeg sover godt om natten fordi dagene er fylt med samtaler, bilturer og smakfull mat.

  Sykepleierne mine er ikke bare sykepleiere som kommer og går. De er snille, dyktige, hjelpsomme, interessante og interesserte. De husker alle mine små vaner og ting som er viktige for meg. Alt i alt betyr det å ha dem hos meg at livet mitt er beriket med omsorg. De får meg til å føle meg som et helt menneske igjen, ikke bare en gammel mann.

  Vi snakker mye sammen. Jeg tror samtalene våre holder hodet mitt i gang. For jeg har vært omgitt av mange mennesker hele livet, inkludert alle medarbeiderne mine gjennom jobben. Jeg gikk av med pensjon som 92-åring og har aldri hatt problemer før for et år siden, da jeg ble innlagt på sykehus med en infeksjon. Sykepleierne mine fra Private Nurse hjalp meg med å komme tilbake til livet, og takket være dem deltar jeg igjen i konfirmasjoner, bridgekvelder og andre familiesammenkomster. I forrige måned feiret jeg 97-årsdagen min med familie fra hele Europa.

  Noe av det som har gjort meg aller mest glad, er at jeg føler at sykepleierne mine snakker sant når de uttrykker glede over å komme til meg. Jeg føler faktisk at de liker selskapet mitt. Jeg setter utrolig stor pris på alle samtalene våre om klimaendringer, verden og nå for tiden om robotenes inntog på den politiske agendaen, AI. Dere har nesten blitt som familie, i tillegg til alle mine syv barn og 32 barnebarn og oldebarn."

  - 97 år gammel kunde, Rungsted 2023
 • "Da faren vår ble uhelbredelig syk, ønsket han å tilbringe sine siste dager hjemme, og vi kjempet for å få offentlig hjelp, men opplevde lange ventetider og sommerferier.

  Private Nurse og hele teamet var vår redning! På bare noen få dager satte de opp helt fantastisk hjelp og støtte med besøk og pleie hver dag, og de var utrolig fleksible når det gjaldt å raskt tilpasse pleien etter hvert som sykdommen utviklet seg.

  Takket være Private Nurse og de fantastiske og svært profesjonelle sykepleierne fikk faren vår den avslutningen på livet han ønsket seg."

  - Familie i Nærum

Brosjyre om oss

Hvis du vil vite mer om hva Private Nurse kan tilby, kan du lese brosjyren vår på nettet her.

data-lazy-src="/wp-content/themes/yootheme/cache/11/bifold-brochure-mockup-11cb861d.png"