Skip to main content
Støttende terminal pleje i eget hjem

Terminal sygepleje

Terminal sygepleje

Hos Private Nurse tror vi på, at det bedste sted at afslutte livet, er i eget hjem. Derfor forestår vi både palliativ og terminalpleje i vores klienters eget hjem, og dette i tæt samarbejde med de omsorgspersoner, der allerede har været en del af dit plejeforløb. Den åndelige dimension er en stor del af vores måde at udføre privat sygepleje på. Det åndelige består af både eksistentielle og religiøse aspekter, og tydeliggøres når mennesket konfronteres med livets skrøbelighed. Ved livets afslutning bliver behovet for at formulere og måske finde svar i religion og livstydninger fremtrædende.

Private Nurses erfarne sygeplejersker støtter klienten i denne proces ved blandt andet at hjælpe med at skabe mening og sammenhæng, understøtte forsoning, lindre smerte og nuancere klientens eget selvbillede.

We take care of people

Æstetikken i sygeplejen

Allerede i 1800-tallet fremhævede sygeplejersken Florence Nightingale betydningen af æstetisk tiltalende omgivelser, og hun var tidlig til at forstå og beskrive betydningen af forskellige aspekter i klientens omgivelser såsom farver, lys og frisk luft. Hertil den sociale dimension af plejen i form af nærheden til sygeplejersken.

Hos Private Nurse er vi bevidste om hvordan rummet påvirker menneskets sanser og velbefindende, og hvordan vi via stimulation af disse sanser bedst muligt skaber et fundament og en forudsætning for, at vores klienter opnår følelsen af velvære og balance. Størrelsen på boligen gør ingen forskel, alle rum kan gøres trygge, rolige og behagelige at være i.

Terminal pleje i eget hjem

Åndelig omsorg

Mennesker der er ved livets afslutning er afhængige af, at vi som sygeplejersker skaber denne æstetiske og behagelige atmosfære. Derfor arbejder vi hos Private Nurse ud fra vores sygeplejefaglige skøn med det for øje at skabe et rum, der hjælper det døende menneske med at lægge følelser som kaos, uro, afmagt og lidelse bag sig. Vi tror på, at det er en af vejene der skal betrædes, for at et døende menneske kan bevæge sig afklaret og stille mod livets sidste åndedrag.

Hos Private Nurse anser vi det som vores pligt at sikre, at vores klient aldrig er alene på rejsen mod livets afslutning. Og vi anser det som en af vores fineste og smukkeste opgaver at forme og sætte scenen for, at denne rejse bliver så god og tryg som muligt. Dette gør vi ved at inddrage den åndelige og æstetiske dimension i vores sygepleje, hvor vi altid har skærpet opmærksomhed på det døende menneskes sanser.

Få terminal pleje i eget hjem i dag

Hvad er palliativ pleje?

Palliation er et udtryk, der ofte benyttes, når man taler om uhelbredeligt syge mennesker. Ordet palliation er det sundhedsfaglige ord for lindring til mennesker, der er ramt af en livstruende sygdom.

Når man får beskeden, at der ikke kan gives mere behandling, eller man er uhelbredeligt syg spørger mange sig selv: Hvad nu?

Lindrende behandling der letter symptomerne

Selv om det ikke er muligt at få behandling for sin grundsygdom, kan man få behandling, der kontrollerer og letter symptomerne.

Det er det man kalder for lindrende eller palliativ behandling. De symptomer man lindrer, kan være af:

 • Fysisk karakter (fx kvalme, træthed, smerte)
 • Psykisk karakter (fx angst, depression)
 • Social karakter (boligforhold, børnepasning, pension)
 • Åndelig/ eksistentiel karakter (fx skyld, tvivl, angst)

Betydningen af tidlig palliativ pleje

At have fokus på den palliative pleje og omsorg så tidligt som muligt i et menneskes sygeforløb, er meget vigtigt, idet der kan frigives kræfter, så der bliver plads til at fokusere på det, der virkelig er betydningsfuldt for dig og dine.

Selv når døden er nært forestående formår mange at få det bedste ud af den sidste tid, enten alene eller sammen med deres kære.

Hvor lang tid kan man være i palliativ behandling?

I princippet kan man i dag, hvor man er blevet så kompetent til at palliere og lindre, være i palliativ behandling i flere uger, måneder eller nogle gange år.

Sådan kan Private Nurse være en hjælp i den palliative pleje

Et af grundelementerne i en rolig sidste tid kan være, at man som uhelbredelig syg gør opmærksom på de behov man har. Dette kan dog være svært, da man som uhelbredelig syg ofte er meget træt, og ikke har energi og kræfter.

Her kan Private Nurse hjælpe dig med at forlænge dine tanker, formulere breve og forberede alle de praktikaliteter, der skal være på plads inden du går ind i din sidste fase af livet. 

Energien omkring dig er alt det vi ikke kan redegøre for med metoder og manualer, men som vi ved man med fordel kan rette sin opmærksomhed på og være sig bevidst om. En velafbalanceret energi i krop og sjæl er med til at skabe et roligt rum og atmosfære omkring dig.

Forholdet til de pårørende

At lette energierne omkring dig kan handle om alt lige fra dine fysiske omgivelser, dufte, lyde med mere. Men også om uforløste forhold i din familie, hvilket vi som medmenneskelig katalysator kan gå ind i ved løbende at tale med og berolige dine pårørende. 

Formålet med at være hos dig i din palliative periode er at forberede din sidste tid allerbedst, så du som uhelbredelig syg, med ro i dit sind kan bevæge dig på vej mod livets slutning.

Terminal erklæring: Hvad du behøver at vide

Når man er alvorligt syg eller døende, og det ikke længere er aktuelt at give livsforlængende behandling, erklæres man af en læge for “Terminal “. Det kan være svært at forstå, hvornår man er terminal, hvis man samtidig modtager palliativ pleje. Når man som menneske har en begrænset levetid og går ind i den terminale fase, udsteder din læge en terminalerklæring. Terminalerklæringen giver adgang til en række ydelser, bl.a. gratis medicin og mulighed for plejeorlov til pårørende.

Private Nurse’s støtte i den terminale fase

Private Nurse hjælper dig i tiden op til, under og efter, med alle disse praktikaliteter. Noget af det første vi sørger for er:

 • At fremskaffe din terminalerklæring: I denne skriver din behandlingsansvarlige læge, at der nu ikke længere er belæg for at yde livsforlængende behandling. Erklæringen er samtidig en henvisning, der gør det muligt for os at rekvirere den medicin, du skal bruge den sidste tid. Denne medicin er dyr, men med en erklæring er den gratis.

 • Vi sørger for at hente medicinen med det samme: Derudover bestiller og rekvirerer vi de hjælpemidler der vil være behov for i denne sidste tid. Som ofte drejer det sig om en hospitalsseng, en trykaflastende madras samt diverse artikler, der skal benyttes ved medicinadministration.

 • Indretning af opholdsrummet: Sammen med dig har vi aftalt hvilket værelse i dit hjem, du gerne vil være i. Vi sørger for at indrette dit værelse med tanke for den rette lyd, roligt lys og tryg atmosfære med udgangspunkt i alt det du gerne vil have omkring dig. Hvor det passer sig bedst, indretter vi et lille “usynligt sygeplejekontor”, hvor alle vores remedier er gemt omhyggeligt væk, men stadig er tæt ved.

Æstetisk pleje ved livets afslutning

Det er vigtigt at dit værelse ikke kommer til at ligne en hospitalsstue. Lige til det sidste tænker vi æstetikken ind i vores pleje, fordi vi tror på at dette er en af vejene til at skabe ro og hvile hos vores døende. I de sidste dage af et menneskes liv ligger man som regel i sin seng, og en sygeplejerske hos dig og dine pårørende.

Sygeplejerens rolle i den terminale fase

Sygeplejersken har det overordnede overblik og ansvar, og det er sygeplejersken der observerer dig intensivt. Hun observerer om du udviser tegn på uro, smerter eller har problemer med vejrtrækningen. Sygeplejersken giver dig med korte intervaller medicin for at lindre smerte og uro. Dette for at du kan bevæge dig ud af livet roligt og i hvile.

Personlig pleje i hjemmets trygge rammer

Det er også sygeplejersken, der sørger for den mere direkte pleje af dig: Hun bader dig i sengen, vasker dit hår, reder det, udfører mundhygiejne, skifter dit tøj, linned, smører lidt læbepomade på dine læber, masserer dine hænder og fødder blidt i lidt behagelig creme. Hun åbner og lukker vinduerne jævnligt, så du hele tiden ligger i et veltempereret værelse med frisk og ren luft.

Har du nogle særlige behov, har vi ofte talt med dig om disse inden du bevæger dig ind i dine sidste dage. Vores vigtigste sygeplejeopgave er at være hos dig, og aflaste dig og dine pårørende, så I på denne måde får mulighed for en god og fredelig sidste tid sammen.

We take care of people

Dækning via
forsikringsselskab

Private Nurse er leverandør af terminal pleje hos Top Danmark. Dette betyder, at du med en forsikring hos Top Danmark vil kunne få dækket hele eller dele af udgifterne. Derudover dækker Danmark med et engangsbeløb. Kontakt os for nærmere information herom.

Terminal pleje og omsorg

Vi har fået pæne ord med på vejen

 • “Kære PrivateNurse og hele teamet,

  Mange tak for at træde til i en akut og meget kritisk situation for min mor og for hele vores familie. Jeres professionalisme og pleje/omsogn var fantastisk og meget kompetent.

  De varmeste anbefalinger herfra.”

  – Frederik –
 • Jeg kan på det varmeste anbefale Private Nurse, der med få ugers varsel sprang til og hjalp os i et presset sygeforløb med ALS, hvor vi pludselig havde brug for professionel sygepleje assistance til min far. I en så presset situation, er det vigtigt, at kommunikationen er professionel og tjekket, og at sygeplejerskerne er rolige og kompetente. Det var så absolut tilfældet hos Private Nurse. Vi havde hele tiden tæt kontakt med deres koordinerende ledende sygeplejerske, og alle de sygeplejersker, der kom hos min far, var dygtige, ansvarlige og empatiske. Det gav os den ro, vi havde brug for i den sidste tid. Så mine varmeste anbefalinger herfra.

  – Datter, Louise –
 • “I forbindelse med forskellige, svære komplikationer, efter min mor blev hofteopereret, fik vi tilknyttet Johanne som privat sygeplerske. Johanne fik styr på den omfattende medicinering og ikke mindst smertelindring, og min mor fik tillid til Johanne allerede efter første besøg. Den professionelle hjælp som Johanne har ydet, hendes omsorg og generelle sympatiske væsen har betydet rigtig meget for min mor og resten af familien, i en vanskelig tid. Tusind tak for dig, Johanne.”

  – Marc –
 • “Efter vores fars død var det svært for vores mor at være meget alene, og vi kunne ikke selv dække besøg hos hende hver dag. Derfor var det en god støtte at Private Nurse med meget kort varsel kunne hjælpe med 2-3 ugentlige besøg hos vores mor i et par måneder.

  Hyggelige besøg med snak og små gåture var med til gradvist at hjælpe hende videre i den første svære tid”.

  – Gitte, datter til klient i Holte –
 • “Efter vores fars død var det svært for vores mor at være meget alene, og vi kunne ikke selv dække besøg hos hende hver dag. Derfor var det en god støtte at Private Nurse med meget kort varsel kunne hjælpe med 2-3 ugentlige besøg hos vores mor i et par måneder.

  Hyggelige besøg med snak og små gåture var med til gradvist at hjælpe hende videre i den første svære tid”.

  – Gitte, datter til klient i Holte –
 • “I 2022 blev jeg syg og indlagt. Min søn, der bor i udlandet, havde fået anbefalet at kontakte Johanne fra Private Nurse som samme dag kom ind til mig på hospitalet. Her sørgede hun og mine børn for, at jeg kunne komme hjem i mit eget hus med privat sygepleje og fysioterapeuter hele døgnet. Jeg er overbevist om at var jeg blevet på hospitalet var jeg aldrig kommet hjem igen....

  Ved hjælp af intensiv træning, pleje, hjemmelavet mad og intellektuelt samvær, er jeg gået fra at være så godt som invalid til at blive, ikke bare gående igen, men GODT gående! Jeg sover om natten, fordi mine dage er fyldt med samtaler, køreture og smagfuld mad.

  Mine sygeplejersker er ikke bare sygeplejersker der kommer og går igen. De er søde, dygtige, hjælpsomme, interessante og interesserede. De husker alle mine små vaner og ting som er vigtige for mig. I det hele taget betyder det, at de er hos mig, at mit liv bliver beriget med omsorg. De giver mig en følelse af igen at være et helt menneske, og ikke bare en gammel mand.

  Vi taler meget, konverserer. Jeg tror at vores samtaler holder mit hoved i gang. For jeg har hele mit liv været omgivet af mange mennesker, herunder alle mine medarbejdere Qua mit arbejde. Jeg gik på pension som 92 årig og har aldrig fejlet noget før jeg for et år siden blev indlagt med en infektion. Mine sygeplejersker fra Private Nurse hjalp mig tilbage til mit liv og på grund af dem deltager jeg igen i konfirmationer, bridgeaftener og andre familiesammenkomster. I sidste måned holdt jeg min 97 års fødselsdag med deltagelse af familie fra hele Europa.

  En af de ting der har gjort mig mest glad er, at jeg føler at mine sygeplejersker taler sandt når de udtrykker deres glæde ved at komme hos mig. Faktisk mærker jeg det, at de kan lide mit selskab. Jeg sætter umådelig pris på alle vores samtaler om klimaforandringer, verden og nu for tiden om robotternes indmarch i den politiske dagsorden, AI. I er næsten blevet som familie, udover alle mine syv børn og 32 børnebørn og oldebørn.”

  – 97 årig klient, Rungsted 2023 –
 • “Da vores far blev terminalt syg, ønskede han at tilbringe sin sidste tid i hjemmet og vi kæmpede med at få offentlig hjælp, men ramlede ind i lang ventetid og sommerferie.

  Private Nurse og hele teamet blev vores redning! På få dage fik de opsat fuldstændig fantastisk hjælp og støtte med besøg og pleje hver dag og var utrolig fleksible i hurtig pleje-tilpasning som sygdommen skred frem.

  Takket være Private Nurse og de fantastiske og yderst professionelle sygeplejersker, fik vores far den afslutning på livet, han ønskede.”

  – Familie i Nærum –

Brochure om os

Vil du læse mere om hvad Private Nurse kan tilbyde, så læs vores brochure online her.