Terminal pleje

Omsorgsbehandling ved livets afslutning

Åndelig omsorg

Hos Private Nurse tror vi på, at det bedste sted at afslutte livet, er i eget hjem. Derfor forestår vi både palliativ og terminalpleje i vores klienters eget hjem, og dette i tæt samarbejde med de omsorgspersoner, der allerede har været indenover dit forløb.

Den åndelige dimension en stor del af vores omsorgsbehandling. Det åndelige består af både eksistentielle og religiøse aspekter og tydeliggøres når mennesket konfronteres med livets skrøbelighed.

Ved livets afslutning bliver behovet for at formulere og måske finde svar i religion og livstydninger fremtrædende.

Private Nurses erfarne sygeplejersker støtter klienten i denne proces ved blandt andet, at hjælpe med, at skabe mening og sammenhæng, understøtte forsoning, lindre smerte og nuancere klientens eget selvbillede.

Æstetikken i sygeplejen

Allerede i 1800-tallet fremhævede sygeplejersken Florence Nightingale betydningen af æstetisk tiltalende omgivelser og hun var tidlig til at forstå og beskrive betydningen af forskellige aspekter i patientens omgivelser såsom farver, lys og frisk luft. Hertil den sociale dimension af plejen i form af nærheden til sygeplejersken.

Hos Private Nurse er vi bevidste om hvordan rummet påvirker menneskets sanser og velbefindende g hvordan vi via stimulation af disse sanser bedst muligt, skaber et fundament og en forudsætning for at vores klienter opnår følelsen af velvære og balance. Størrelsen på boligen gør ingen forskel, alle rum kan gøres trygge og rolige og behagelige at være i.

Mennesker der er ved livets afslutning er afhængige af, at sygeplejersken skaber denne æstetiske og behagelige atmosfære. Og det er derfor at vi hos Private Nurse arbejder ud fra vores sygeplejefaglige skøn med det for øje, at skabe et rum der hjælper det døende menneske med at lægge følelser som kaos, uro, afmagt og lidelse bag sig. Vi tror på, at det er en af vejene, der skal betrædes for at et døende menneske kan bevæge sig afklaret og stille mod livets sidste åndedrag.

Hos Private Nurse anser vi det som vores pligt at sikre, at vores klient aldrig er alene på dennes rejse mod livets afslutning.  Og vi anser det som en af vores fineste og smukkeste opgaver, at forme og sætte scenen for, at denne rejse bliver så god og tryg som muligt.

Dette gør vi ved, at inddrage den åndelige og æstetiske dimension i vores pleje- sygepleje med opmærksomhed på det døende menneskets sanser.

Palliativ pleje

Palliation er et udtryk, der ofte benyttes, når man taler om uhelbredeligt syge mennesker. Ordet palliation er det sundhedsfaglige ord for lindring til mennesker, der er ramt af en livstruende sygdom. Når man får beskeden, at der ikke kan gives mere behandling, eller man er uhelbredeligt syg spørger mange sig selv: Hvad nu?

Selv om det ikke er muligt at få behandling for sin grundsygdom, kan man få behandling, der kontrollerer og letter symptomerne. Det er det, man kalder for lindrende eller palliativ behandling. De symptomer man lindrer, kan være både af fysisk karakter (fx kvalme, træthed, smerte), psykisk karakter (fx angst, depression), social karakter (boligforhold, børnepasning, pension) og af åndelig/ eksistentiel karakter (fx skyld, tvivl, angst). I princippet kan man i dag, hvor man er blevet så kompetent til at palliere og lindre, være i palliativ behandling i flere uger, måneder eller nogle gange år.

At have fokus på den palliative pleje og omsorg så tidligt som muligt i et menneskes sygeforløb, er meget vigtigt, idet der kan frigives kræfter, så der bliver plads til at fokusere på det, der virkelig er betydningsfuldt for dig og dine. I en svær livssituation, som det for mange er, at ens død er nært forestående, kan man opleve at mange klienter, til trods for situationen, formår at få det bedste ud af den tid, de har tilbage, enten alene eller sammen med deres kære.

En af grundelementerne i en rolig sidste tid kan være, at man som uhelbredelig syg gør opmærksom på de behov man har. Dette kan dog være svært, da man som uhelbredelig syg ofte er meget træt, og ikke har energi og kræfter.

Her kan Private Nurse hjælpe dig med at forlænge dine tanker, formulere breve og forberede alle de praktikaliteter der skal være på plads inden du går ind i din sidste fase af livet.

Energien omkring dig er alt det vi ikke kan redegøre for med metoder og manualer, men som vi ved man med fordel kan rette sin opmærksomhed på og være sig bevidst om. En velafbalanceret energi i krop og sjæl er med til at skabe et roligt rum og atmosfære omkring dig.

At lette energierne omkring dig kan handle om alt lige fra dine fysiske omgivelser, dufte, lyde med mere. Men også om uforløste forhold i din familie, hvilket vi som medmenneskelig katalysator kan gå ind i ved løbende at tale med og berolige dine pårørende.

Formålet med at være hos dig i din palliative periode er, at forberede din sidste tid allerbedst, så du som uhelbredelig syg, med ro i dit sind kan bevæge dig på vej mod livets slutning.

 

Terminal pleje

Når man er alvorligt syg eller døende, og det ikke længere er aktuelt at give livsforlængende behandling, erklæres man af en læge for “Terminal “.

Det kan være svært at forstå, hvornår man er terminal, hvis man samtidig modtager palliativ pleje. Når man, som menneske, har en begrænset levetid og er i den terminale fase, kan din læge udstede en terminalerklæring til dig.

Terminalerklæringen giver adgang til en række ydelser, bl.a. gratis medicin og mulighed for plejeorlov til pårørende. Private Nurse hjælper dig i tiden optil, under og efter, med alle disse praktikaliteter. Noget af det første vi sørger for er, at fremskaffe din terminalerklæring. I denne skriver din behandlingsansvarlige læge, at der nu ikke længere er belæg for at yde livsforlængende behandling, idet du kun forventes at leve i meget kort tid. Erklæringen er samtidig en henvisning, der gør det muligt for os at rekvirere den medicin, du skal bruge den sidste tid. Denne medicin er dyr, men med en erklæring er den gratis. Vi sørger for at hente medicinen med det samme, samt bestille og rekvirere de hjælpemidler der vil være behov for i denne sidste tid. Som oftes drejer det sig om en hospitalsseng, en trykaflastende madras samt diverse artikler, der skal benyttes ved medicinadministration. Sammen med dig har vi optil denne tid aftalt hvilket værelse i dit hjem, du gerne vil være i.

Vi sørger for at indrette dit værelse med tanke for den rette lyd, behageligt lys og tryg atmosfære med udgangspunkt i alt det du gerne vil have omkring dig. Hvor det passer sig bedst, indretter vi et lille “usynligt sygeplejekontor” hvor alle vores remedier er gemt omhyggeligt væk, men stadig er tæt ved. Det er vigtigt at dit værelse ikke kommer til at ligne en hospitalsstue. Lige til det sidste tænker vi æstetikken ind i vores pleje, fordi vi tror på at dette er en af vejene til at skabe ro og hvile hos vores døende.

I de sidste dage af et menneskes liv ligger man som regel i sin seng hele tiden. Der vil hele tiden være en fast sygeplejerske hos dig og dine pårørende. Sygeplejersken har det overordnede overblik og ansvar og det er sygeplejersken der observerer dig intensivt, om du udviser tegn på uro, smerter eller har problemer med vejrtrækningen. Sygeplejersken giver dig med korte intervaller medicin mod dette, og det er derfor at de fleste døende mennesker ligger i koma den sidste tid af deres liv. For at bevæge sig ud af livet roligt og i hvile.

Det er også sygeplejersken, der sørger for den mere direkte pleje af dig: Hun bader dig i sengen, vasker dit hår, reder det, udfører mundhygiejne, skifter dit tøj, linned, smører lidt læbepomade på dine læber, masserer dine hænder og føder blidt i lidt behagelig creme. Hun åbner og lukker vinduerne jævnligt, så du hele tiden ligger i et et veltempereret værelse med frisk og ren luft.  Har du nogle særlige behov, har vi ofte talt med dig om disse inden du bevæger dig ind i dine sidste dage.

Vores vigtigste omsorgsopgave er at være hos dig, og aflaste dig og dine pårørende, så I på denne måde får mulighed for en god og fredelig sidste tid sammen.

 

Dækning via forsikringsselskab

Private Nurse er leverandør af terminal pleje hos Dansk Sundhedssikring. Dette betyder at du med en forsikring hos Dansk Sundhedssikring vil kunne få dækket hele eller dele af udgifterne. Derudover dækker Danmark med et engangsbeløb. Kontakt Os for nærmere information herom.

 

Sådan kan vi hjælpe:

 Professionel omsorg 

 Værdig og nænsom pleje

 Tværfaglig indsats med blandt andet dygtige fysioterapeuter, psykologer, smertelæger og ressourcepersoner du vil kunne få brug for på din sidste rejse.

 Med Private Nurse får du en fast privat sygeplejerske omkring dig hele døgnet.

 Privat Nurse samarbejder med Dansk Sundhedssikring omkring Terminal pleje, hvorfor de dækker dele af udgiften ved brug af vores sygeplejersker.

Se vores referencer

 

Vil du i kontakt med os?

Ring eller skriv til os, så vender vi hurtigst muligt tilbage til dig, og gør alt hvad vi kan for at hjælpe.

Følg os her

Styrelsen for patientsikkerhed logo

© 2021 Private Nurse ApS | Lottenborgvej 24, 2800 Kgs Lyngby | CVR DK42468983
Tel: +45 31 580 140 (fungerer også som vagttelefon) | Skriv en mail | Webdesign: ICR-Design ApS