Økonomi

Private Nurse økonomi

Hos Private Nurse sætter vi en stor ære i at levere ydelser af højeste kvalitet. For at sikre
kontinuitet og et højt fagligt niveau benytter Private Nurse sig udelukkende af dansk autoriserede
sygeplejersker og jordemødre. Deslige samarbejder vi med autoriserede fysioterapeuter og en
vifte af speciallæger.

We take care of people

Økonomi & betingelser

Forud for opstart hos en ny klient vil vi altid tage en indledende samtale med dig og/eller dine pårørende. På denne måde afklarer vi sammen dine behov for pleje og omsorg, hvilket vil danne grundlag for den fremtidige samarbejdsaftale med tilhørende vagtplaner og økonomi. I takt med at dine behov ændres kan aftalen justeres, og dermed også den tilknyttede økonomi.

Afhængig af hvor stort dit plejebehov er, sammensættes dit team af faste sygeplejersker der forud for opstart alle skal godkendes af dig. Vi fremsender løbende vagtplaner, således at du altid ved hvilke sygeplejersker der kommer i dit hjem og hvornår. I forlængelse heraf skal der gøres opmærksom på, at vi som udgangspunkt minimum afgiver besøg af 2 timers varighed.

Vi fakturerer per påbegyndt time med mindre andet aftales. Derudover vil der blive faktureret forbrug af eventuelle sygeplejeartikler. Udover selve sygeplejeydelsen vil der blive faktureret separat for dokumenteret kilometergodtgørelse efter statens takster ved kørsel over 10 km. Ved akut udkørsel / tilkald faktureres dobbelt takst hele døgnet. Med mindre andet er aftalt skal eventuel aflysning varsles minimum 24 timer før et aftalt besøg. Ellers forbeholder Private Nurse sig retten til at fakturere det fulde beløb.

Kontakt os for at få et skræddersyet og konkurrencedygtigt tilbud.

Tilskud fra forsikrings-
og pensionsselskaber

Vi opfordrer til, at klienter i særlige tilfælde undersøger muligheden for evt. tilskud fra Sygesikring Danmark, forsikrings- og pensionsselskaber eller andre relaterede sundhedsforsikringer. Private Nurse har samarbejdsaftaler med Top Danmark.

Private Nurse kan i den forbindelse oplyse, at Sygesikring Danmark i tilfælde af terminal pleje yder et beløb på ca. kr. 12.000. For at modtage denne ydelse skal der indhentes forskellige erklæringer fra læge/hospital. Private Nurse er gerne behjælpelige med at fremskaffe disse. Vi anbefaler i alle tilfælde klienter og/eller pårørende til selv at tage kontakt til de pågældende organisationer for yderligere information.

We take care of people

Patientsikkerhed og journalføring

Hos Private Nurse er vi godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed med en 100% opfyldelse af alle punkter ved gennemgang. For at sikre patientsikkerhed og kontinuitet i plejen er det i Danmark et lovkrav, at sundhedspersonale fører journal. På Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside finder man bekendtgørelsen om fastsatte regler for sundhedsfaglig dokumentation.

Hos Private Nurse dokumenteres vores pleje og omsorg i vores journalsystem, udviklet til systematisk indsamling af plejepersonalets indsatser og arbejdsgange. Alle vores instrukser, vejledninger samt journalsystem er godkendt uden anmærkninger af Styrelsen for Patientsikkerhed. De indsamlede data opbevares i 5 år jvf. lovgivning på området. Vores sygeplejefaglige dokumentation foretages indenfor planlagt vagt i hjemmet, og er derfor inkluderet i prisen.

Vi har fået pæne ord med på vejen

 • “Kære PrivateNurse og hele teamet,

  Mange tak for at træde til i en akut og meget kritisk situation for min mor og for hele vores familie. Jeres professionalisme og pleje/omsogn var fantastisk og meget kompetent.

  De varmeste anbefalinger herfra.”

  – Frederik –
 • “I forbindelse med forskellige, svære komplikationer, efter min mor blev hofteopereret, fik vi tilknyttet Johanne som privat sygeplerske. Johanne fik styr på den omfattende medicinering og ikke mindst smertelindring, og min mor fik tillid til Johanne allerede efter første besøg. Den professionelle hjælp som Johanne har ydet, hendes omsorg og generelle sympatiske væsen har betydet rigtig meget for min mor og resten af familien, i en vanskelig tid. Tusind tak for dig, Johanne.”

  – Marc –
 • “Efter vores fars død var det svært for vores mor at være meget alene, og vi kunne ikke selv dække besøg hos hende hver dag. Derfor var det en god støtte at Private Nurse med meget kort varsel kunne hjælpe med 2-3 ugentlige besøg hos vores mor i et par måneder.

  Hyggelige besøg med snak og små gåture var med til gradvist at hjælpe hende videre i den første svære tid”.

  – Gitte, datter til klient i Holte –
 • “Vi, min søster og jeg, fik akut brug for ekstra hænder til vores forældre på plejecenter ifbm at vores 83-årige mor blev alvorligt syg. Efter en meget kritisk uge på hospitalet, hvor vi var sikre på, at vi ville miste hende, blev hun sendt retur til plejecentret, hvor forholdende på ingen måde var optimale for en tæt på terminal patient, der samtidig bor sammen med sin demente ægtefælle. Vi så os nødsaget til at hente ekstra hjælp til pleje og omsorg og valgte Private Nurse. Deres indsats var guld værd...

  De 2 sygeplejersker der nøje blev udvalgt til at tage sig af dem, gjorde en uvurderlig forskel. Satte ind på kritiske områder i pleje, stabilisering og rehabilitering, effektivt og omsorgsfuldt i professionelt og respektfuldt samarbejde med det faste personale på plejecentret.

  Det gjorde både vores forældre og de pårørende helt anderledes trygge, i en periode hvor vi ikke vidste hvad vej det ville gå og hvor egne kræfter, overskud og tid ikke slog til.

  Fleksibilitet, beredvillighed, opfindsomhed og det ægte engagement var helt afgørende faktorer og har medvirket til at vores mors kritiske tilstand vendte. Hun kom ud af sengen, og går nu rundt som før hun blev syg, med nyt mod på livet. Så på vegne af hele familien, en stor tak til Private Nurse for deres afgørende indsats.”

  – Heidi, datter til klient i Holte –

Vil du i kontakt med os?

Ring eller skriv til os, så vender vi hurtigst muligt tilbage til dig, og gør alt hvad vi kan for at hjælpe.

stps
Dansk Erhverv
Kontakt

Private Nurse ApS

Lottenborgvej 24,
2800 Kgs. Lyngby

info@privatenurse.dk
+45 31 580 140

CVR: DK42468983
Privatlivs- & cookiepolitik

© 2023 Private Nurse ApS

Følg os her