Skip to main content

Økonomi

Private Nurse økonomi

Hos Private Nurse sætter vi en stor ære i at levere ydelser af højeste kvalitet. For at sikre
kontinuitet og et højt fagligt niveau benytter Private Nurse sig udelukkende af dansk autoriserede
sygeplejersker og jordemødre. Deslige samarbejder vi med autoriserede fysioterapeuter og en
vifte af speciallæger.

We take care of people

Økonomi & betingelser

Forud for opstart hos en ny klient vil vi altid tage en indledende samtale med dig og/eller dine pårørende. På denne måde afklarer vi sammen dine behov for pleje og omsorg, hvilket vil danne grundlag for den fremtidige samarbejdsaftale med tilhørende vagtplaner og økonomi. I takt med at dine behov ændres kan aftalen justeres, og dermed også den tilknyttede økonomi.

Afhængig af hvor stort dit plejebehov er, sammensættes dit team af faste sygeplejersker der forud for opstart alle skal godkendes af dig. Vi fremsender løbende vagtplaner, således at du altid ved hvilke sygeplejersker der kommer i dit hjem og hvornår. I forlængelse heraf skal der gøres opmærksom på, at vi som udgangspunkt minimum afgiver besøg af 2 timers varighed.

Vi fakturerer per påbegyndt time med mindre andet aftales. Derudover vil der blive faktureret forbrug af eventuelle sygeplejeartikler. Udover selve sygeplejeydelsen vil der blive faktureret separat for dokumenteret kilometergodtgørelse efter statens takster ved kørsel over 10 km. Ved akut udkørsel / tilkald faktureres dobbelt takst hele døgnet. Med mindre andet er aftalt skal eventuel aflysning varsles minimum 24 timer før et aftalt besøg. Ellers forbeholder Private Nurse sig retten til at fakturere det fulde beløb.

Kontakt os for at få et skræddersyet og konkurrencedygtigt tilbud.

Tilskud fra forsikrings-
og pensionsselskaber

Vi opfordrer til, at klienter i særlige tilfælde undersøger muligheden for evt. tilskud fra Sygesikring Danmark, forsikrings- og pensionsselskaber eller andre relaterede sundhedsforsikringer. Private Nurse har samarbejdsaftaler med Top Danmark.

Private Nurse kan i den forbindelse oplyse, at Sygesikring Danmark i tilfælde af terminal pleje yder et beløb på ca. kr. 12.000. For at modtage denne ydelse skal der indhentes forskellige erklæringer fra læge/hospital. Private Nurse er gerne behjælpelige med at fremskaffe disse. Vi anbefaler i alle tilfælde klienter og/eller pårørende til selv at tage kontakt til de pågældende organisationer for yderligere information.

We take care of people

Patientsikkerhed og journalføring

Hos Private Nurse er vi godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed med en 100% opfyldelse af alle punkter ved gennemgang. For at sikre patientsikkerhed og kontinuitet i plejen er det i Danmark et lovkrav, at sundhedspersonale fører journal. På Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside finder man bekendtgørelsen om fastsatte regler for sundhedsfaglig dokumentation.

Hos Private Nurse dokumenteres vores pleje og omsorg i vores journalsystem, udviklet til systematisk indsamling af plejepersonalets indsatser og arbejdsgange. Alle vores instrukser, vejledninger samt journalsystem er godkendt uden anmærkninger af Styrelsen for Patientsikkerhed. De indsamlede data opbevares i 5 år jvf. lovgivning på området. Vores sygeplejefaglige dokumentation foretages indenfor planlagt vagt i hjemmet, og er derfor inkluderet i prisen.

Vi har fået pæne ord med på vejen

 • “Kære PrivateNurse og hele teamet,

  Mange tak for at træde til i en akut og meget kritisk situation for min mor og for hele vores familie. Jeres professionalisme og pleje/omsogn var fantastisk og meget kompetent.

  De varmeste anbefalinger herfra.”

  – Frederik –
 • Jeg kan på det varmeste anbefale Private Nurse, der med få ugers varsel sprang til og hjalp os i et presset sygeforløb med ALS, hvor vi pludselig havde brug for professionel sygepleje assistance til min far. I en så presset situation, er det vigtigt, at kommunikationen er professionel og tjekket, og at sygeplejerskerne er rolige og kompetente. Det var så absolut tilfældet hos Private Nurse. Vi havde hele tiden tæt kontakt med deres koordinerende ledende sygeplejerske, og alle de sygeplejersker, der kom hos min far, var dygtige, ansvarlige og empatiske. Det gav os den ro, vi havde brug for i den sidste tid. Så mine varmeste anbefalinger herfra.

  – Datter, Louise –
 • “I forbindelse med forskellige, svære komplikationer, efter min mor blev hofteopereret, fik vi tilknyttet Johanne som privat sygeplerske. Johanne fik styr på den omfattende medicinering og ikke mindst smertelindring, og min mor fik tillid til Johanne allerede efter første besøg. Den professionelle hjælp som Johanne har ydet, hendes omsorg og generelle sympatiske væsen har betydet rigtig meget for min mor og resten af familien, i en vanskelig tid. Tusind tak for dig, Johanne.”

  – Marc –
 • “Efter vores fars død var det svært for vores mor at være meget alene, og vi kunne ikke selv dække besøg hos hende hver dag. Derfor var det en god støtte at Private Nurse med meget kort varsel kunne hjælpe med 2-3 ugentlige besøg hos vores mor i et par måneder.

  Hyggelige besøg med snak og små gåture var med til gradvist at hjælpe hende videre i den første svære tid”.

  – Gitte, datter til klient i Holte –
 • “Efter vores fars død var det svært for vores mor at være meget alene, og vi kunne ikke selv dække besøg hos hende hver dag. Derfor var det en god støtte at Private Nurse med meget kort varsel kunne hjælpe med 2-3 ugentlige besøg hos vores mor i et par måneder.

  Hyggelige besøg med snak og små gåture var med til gradvist at hjælpe hende videre i den første svære tid”.

  – Gitte, datter til klient i Holte –
 • “I 2022 blev jeg syg og indlagt. Min søn, der bor i udlandet, havde fået anbefalet at kontakte Johanne fra Private Nurse som samme dag kom ind til mig på hospitalet. Her sørgede hun og mine børn for, at jeg kunne komme hjem i mit eget hus med privat sygepleje og fysioterapeuter hele døgnet. Jeg er overbevist om at var jeg blevet på hospitalet var jeg aldrig kommet hjem igen....

  Ved hjælp af intensiv træning, pleje, hjemmelavet mad og intellektuelt samvær, er jeg gået fra at være så godt som invalid til at blive, ikke bare gående igen, men GODT gående! Jeg sover om natten, fordi mine dage er fyldt med samtaler, køreture og smagfuld mad.

  Mine sygeplejersker er ikke bare sygeplejersker der kommer og går igen. De er søde, dygtige, hjælpsomme, interessante og interesserede. De husker alle mine små vaner og ting som er vigtige for mig. I det hele taget betyder det, at de er hos mig, at mit liv bliver beriget med omsorg. De giver mig en følelse af igen at være et helt menneske, og ikke bare en gammel mand.

  Vi taler meget, konverserer. Jeg tror at vores samtaler holder mit hoved i gang. For jeg har hele mit liv været omgivet af mange mennesker, herunder alle mine medarbejdere Qua mit arbejde. Jeg gik på pension som 92 årig og har aldrig fejlet noget før jeg for et år siden blev indlagt med en infektion. Mine sygeplejersker fra Private Nurse hjalp mig tilbage til mit liv og på grund af dem deltager jeg igen i konfirmationer, bridgeaftener og andre familiesammenkomster. I sidste måned holdt jeg min 97 års fødselsdag med deltagelse af familie fra hele Europa.

  En af de ting der har gjort mig mest glad er, at jeg føler at mine sygeplejersker taler sandt når de udtrykker deres glæde ved at komme hos mig. Faktisk mærker jeg det, at de kan lide mit selskab. Jeg sætter umådelig pris på alle vores samtaler om klimaforandringer, verden og nu for tiden om robotternes indmarch i den politiske dagsorden, AI. I er næsten blevet som familie, udover alle mine syv børn og 32 børnebørn og oldebørn.”

  – 97 årig klient, Rungsted 2023 –
 • “Da vores far blev terminalt syg, ønskede han at tilbringe sin sidste tid i hjemmet og vi kæmpede med at få offentlig hjælp, men ramlede ind i lang ventetid og sommerferie.

  Private Nurse og hele teamet blev vores redning! På få dage fik de opsat fuldstændig fantastisk hjælp og støtte med besøg og pleje hver dag og var utrolig fleksible i hurtig pleje-tilpasning som sygdommen skred frem.

  Takket være Private Nurse og de fantastiske og yderst professionelle sygeplejersker, fik vores far den afslutning på livet, han ønskede.”

  – Familie i Nærum –