Har du brug for privat sygepleje?

– til dig selv eller en af dine kære?

Vores sygepleje

De fleste mennesker vil på et tidspunkt i deres liv få behov for pleje og omsorg – til sig selv eller til en af vores kære.

I perioder vil den hjælp vi kan få fra det offentlige og kommunale være nok. I andre perioder ikke. Her kan Private Nurse træde til med hjælp fra fagligt dygtige, erfarne og dedikerede sygeplejersker.

Private Nurse kan hjælpe dig og dine igennem sygdom og andre sundhedsmæssige udfordringer. Som omsorgsbehandler eller professionel pårørende under og efter din indlæggelse samt under hele eller dele af dit sygeforløb. Vi skræddersyr genoptrænings- og behandlingsforløb i ind- og udland og kan ligeledes stille vores erfarne og omsorgsfulde sygeplejersker til rådighed på din sidste rejse.

Private Nurse står for alt det omkring dig og midt imellem, så du og dine kære kan koncentrerer jer om hinanden.

Private Nurse hjælper dig, under fuld diskretion, i og udenfor Danmark.

Æstetikken i sygeplejen

Hos Private Nurse arbejder vi med omgivelserne og stemninger omkring vores klienter.

Det gør vi fordi vi tror på, at vi kan stemme sindet af med de lyde, dufte, farver og nuancer som vi ved påvirker et menneskes velbefindende.

Vi agere så og sige “scenografer” i klientens rum og forsøger ad denne vej at skabe et fundament for følelser som velvære og balance.

Nogle af vores klienter er så syge, at de er afhængige af, at andre skaber denne behagelige, rolige og helende atmosfære omkring dem.

Hos Private Nurse kalder vi dette fænomen,- at arbejde med æstetikken i sygeplejen.

Dyderne

Vores sygeplejerskers faglige skøn er et af vores vigtigste arbejdsredskaber når vi skal yde omsorgsbehandling til vores klienter. Derfor er en af Private Nurses værdier at vi tager afsæt i den basale pleje, som handler om at identificere klientens behov for pleje og hjælpe med de opgaver der er relateret hertil.

Det gør vi ved, at vores sygeplejersker arbejder med deres sanser,- hvad ser De, hvad mærker og dufter De?  Hvad fornemmer De?

Indenfor den sygeplejefaglige verden kaldes denne metode, at arbejde med de sygeplejefaglige dyder, hvilket skønnet er ét af,- Det sygeplejefaglige skøn.

Skønnet lader sig ikke fastlåse i modeller, men er en allestedsnærværende fornemmelse, som sygeplejersken hele tiden arbejder ud fra.

Skønnet er evnen til at sanse og tage stilling til sansningen og træffe beslutninger her ud fra.

Hos Private Nurse er det faglige skøn vores vigtigste redskab i vores omsorgsbehandling af vores klienter.

Værdierne

Hos Private Nurse skræddersyr vi plejeforløb med udgangspunkt i vores kundes individuelle behov. Vi er leverandører af privat sygepleje hvor vi arbejder målrettet med vores værdier som en del af synergien mellem et fantastisk arbejdsmiljø, høj sundhedsfaglig kvalitet, medfølelse og vores sygeplejefaglige dyder.

Nærvær

 Medfølelse

 Æstetik & åndelig omsorg

I dit hjem

fjer - private nurse

Omsorgsbehandling i eget hjem 

fjer - private nurse
Hjælp til og aflastning af pårørende
fjer - private nurse
Ved akut opstået sygdom
fjer - private nurse

Rehabilitering, rekreation, genoptræning

fjer - private nurse
Sårpleje
fjer - private nurse
Terminal pleje
fjer - private nurse
Personlig pleje
fjer - private nurse
Kost- og væskeoptimering
fjer - private nurse
Psykisk omsorg og pleje
fjer - private nurse
Tryghedsbesøg
fjer - private nurse
Sundhedsfaglig torvholder og koordinator

Udenfor dit hjem

fjer - private nurse

Være din professionelle pårørende

fjer - private nurse

Bringe, ledsage og repræsentere dig ifm. hospitalsophold, lægekonsultationer, samtaler, undersøgelse, behandling mv.

fjer - private nurse

Daglige besøg på hospitalet eller andet behandlingssted under hele eller dele af din indlæggelse. For så vidt muligt bl.a. at hjælpe til med fx bad, toiletbesøg, personlig pleje, ernæring, sengetøj, gåture, træning mv.

fjer - private nurse
Tryg udskrivelse fra hospital eller andet behandlingssted, herunder fx gøre klientens hjem klar, hente, sørge for medicin, hjælpe på plads i hjemmet osv.
fjer - private nurse
Ledsagelse og evt. kørsel i hverdagen ved behov udenfor hjemmet, fx i forbindelse med træning, frisør, indkøb, sociale og kulturelle aktiviteter, gåture mv.
fjer - private nurse

Rejseaktivitet med dig og evt. pårørende i og udenfor Danmark (efter særlig aftale)

fjer - private nurse
Pleje i forbindelse med klientens arbejde eller andre professionelle aktiviteter

Se vores referencer

 

Vil du i kontakt med os?

Ring eller skriv til os, så vender vi hurtigst muligt tilbage til dig, og gør alt hvad vi kan for at hjælpe.

Følg os her

Styrelsen for patientsikkerhed logo

© 2021 Private Nurse ApS | Lottenborgvej 24, 2800 Kgs Lyngby | CVR DK42468983
Tel: +45 31 580 140 (fungerer også som vagttelefon) | Skriv en mail | Webdesign: ICR-Design ApS